Trezory

Již řadu let se zabýváme stěhováním těžkých břemen mezi kterými dominuje především stěhování trezorů s váhou od 100kg do 100tun. Při stěhování trezorů po schodech používáme schodolez do 750kg. Pro stěhování těžkých trezorů s váhou nad 750kg využíváme speciální těžkotonážní techniku pro posun po rovině a jeřáb do 200tun pro překonání pater.
schodolez pianoplan